Velkommen til Taulov Vandværk

Taulov Vandværk blev stiftet den 20. februar 1934. Vandværket er et privat og forbrugerejet selskab med begrænset ansvar. 

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 650 forbrugere, og udpumper ca. 80.000 m³ årligt.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårdsvej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej undtaget Humlehaven.

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift. 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. F.eks. kan et toilet der løber "sluge" rigtig meget vand.

Læs mere om spareråd under "Priser/Vandspild"


 

Driftsstatus og nyheder

Udskiftning af vandmålere er bortset fra nogle få stykker tilendebragt. Årsaflæsningen er foretaget, og årsafregning + opkrævninger for det næste halvår er på vej ud. Der er betalingsfrist indtil 01/12 2020.

Indtil videre foretager vi aflæsning i begyndelsen af hver måned for at få størst mulig udnyttelse af de nye funktioner. Der er næsten i hver eneste måned hvor vi kan konstatere utætheder - f.eks. et toilet der løber. Vi har også fundet nogle utætte jordledninger ved hjælp af lyttefunktionen i vandmålerne. Vi forventer os meget af de nye målere.

Antal besøgende
Besøgende: 15250