Vi har fredag den 21. juni haft et vandbrud på Jens Thuesens Vej. Det er nu repareret, og vandforsyningen er genetableret. Vi beklager de gener det har givet.

 

Vandværket har fokus på vandspild og umålt vand.

Vi har de seneste år, og særligt efter at vi har fået opsat fjernaflæste målere, fået nedbragt vandspildet betydeligt. Vi vil gerne modtage oplysninger om eventuelle utætheder, der f.eks. viser sig ved våde områder.

Vi er ret sikre oå at nogle forbrugere har (udendørs) vandhaner der går uden om måleren. Det er tyveri af vand, og selvfølgelig ikke i orden, og vi opfordrer alle til straks at få forholdene bragt i orden. Bliver vandværket bekendt med ulovlige forhold, forlanger vi målerbrønd opsat ved skel, og et gebyr iht. takstbladet på kr. 6.250,- (inkl. moms).

 

 

 

Normalt har vi i løbet af året besøg af et par skoleklasser fra de ældste årgange. De får en beskrivelse af de forskellige processer for vandets vej fra boring til forbruger. 

Mette fra Fredericia Kommunes grundvandsafdeling er rigtig god til det teoretiske, og sammen med vores vandværkspasser Peter Storgaard, der kan vise det praktiske, plejer det at give et godt udbytte. 

Vandværket har helt eksttraordinært i september 2022 haft besøg af skoleelever fra 0. til 3. klasse. Der kom i alt 198 elever fordelt på 4 hold. 

De var meget interesserede i hvordan vandet behandles, og de smagte på både ubehandlet og behandlet vand.

Velkommen til Taulov Vandværk

Taulov Vandværk blev stiftet den 20. februar 1934. Vandværket er et privat og forbrugerejet selskab med begrænset ansvar. 

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 700 forbrugere, og udpumper ca. 100.000 m³ årligt.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårdsvej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej undtaget Humlehaven.

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift. 

 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. F.eks. kan et toilet der løber "sluge" rigtig meget vand.

Læs mere om spareråd under "Priser/Vandspild"

Vandværket opkræver betaling for vand 2 gange årligt. Betalingsfristerne er 1. maj og 1. november.

 

 

Driftsstatus og nyheder

Normal drift

Følg med i dit forbrug:
Vi foretager måleraflæsning hver måned ved månedsskifte. Disse tal bliver nu videresendt til Forbrugerportalen hos vores regnskabskontor Vandværkernes EDB. Systemet er beregnet til daglig aflæsning, men når vi kun aflæser månedligt, og tallene bliver indsendt efter månedsskifte, vises forbruget desværre 1 måned senere på portalen. F.eks.vises forbruget for juli i august måned. Dette kan ikke umiddelbart laves om.
Tilmelding til forbrugerportalen: WWW.tastselv-vand.dk
Efter oprettelse vælges historik. Den første "store" søjle viser forbruges fra årsaflæsningen pr. 01/10-2021 til og med april måned. Juni viser forbruget i maj måned, juli viser forbruget i juni måned og august viser forbruget i juli måned.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 57369