På grund af reparationsarbejde, vil der mandag den 24. februar  være lukket for vandet i området ved Druehaven fra ca. kl. 08.30. Vi forventer at der igen er normal vandforsyning senest kl. 12. Vi beklager de gener det vil medføre.


Der vil blive indkaldt til generalforsamling tirsdag den 17. marts kl. 19.00. Nærmere følger.


Ved udskiftning af vandmåler, kontakt da Alpedalens VVS på telefon 2778 7363 eller 2688 3510 på hverdage i tidsrummet 08.00 - 11.00.

 

Velkommen til Taulov Vandværk

Taulov Vandværk blev stiftet den 20. februar 1934. Vandværket er et privat og forbrugerejet selskab med begrænset ansvar. 

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 650 forbrugere, og udpumper ca. 80.000 m³ årligt.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårdsvej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej undtaget Humlehaven.

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift. 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. F.eks. kan et toilet der løber "sluge" rigtig meget vand.

Læs mere om spareråd under "Priser/Vandspild"


 

Driftsstatus og nyheder

Vi har i bestyrelsen besluttet at modernisere aflæsningen af vandmålere. Derfor har vi bestilt nye vandmålere som vil blive fjernaflæst. Udskiftningen af målerne påbegyndes i oktober, så vi undgår ikke at der manuelt skal aflæses pr. 30. september 2019. Vi håber at kunne blive færdige med målerudskiftningen i år. 

I god tid bedes vore forbrugere gøre klar til målerudskiftningen. Kontrollér venligst at afspærringsventilerne, på begge sider af den nuværende vandmåler, uden problemer både kan lukkes og åbnes. Endvidere skal der være gode pladsforhold til at arbejde med udskiftningen. Det er forbrugerens opgave at sørge for at vandinstallation og pladsforhold er i orden.

Inden målerudskiftningen vil der blive omdelt informationsmateriale.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 8573