Vandanalyse af vandet fra Taulov Vandværk

Taulov Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Hårdheden i Taulov Vandværk's vand er ca. 13,0
For at reducere kalkgener er der monteret et "kalkknuser" udstyr på vandværket. Udstyret ændrer kalkens molekyler, således at vandet føles blødere. Det bevirker at der kan spares på blandt andet vaske- og afkalkningsmidler. Se mere på leverandørens hjemmeside
Brugstilladelsen fra Fredericia Kommune (og embedslægen) kan ses her.

Beskrivelse af de enkelte parametre i en vandanalyse finder du her.
Husk at klikke på "+" tegnene i linket for at åbne for beskrivelserne.


Se seneste vandanalyser herunder.

Dato  Sted Type
10.04-2019  Afgang vandværk    Normal kontrol PDF

11.09.2019   

Hos forbruger 
Begrænset kontrol  PDF