Slide background

 

Vandspild

Taulov Vandværk har efterhånden fået rimelig styr på vandspild i ledningsnettet. Det skyldes især de nye vandmålere med lyttefunktionen, der indikerer om der er utætheder i nærheden af måleren.

Utætheder kan være i selve rørene, men også ved stophaner og anboringsbøjler kan der opstå utætheder. Vandværket vil meget gerne underrettes om utætheder, så vi kan holde vores vandspild på et lavt niveau.