Her kan du se vandanalyser taget direkte fra boringen.

Analyse PFAS forbindelser boring 1 den 28.12.2021

Analyse PFAS forbindelser boring 2 den 28.12.2021

Analyse PFAS forbindelser boring 3 den 28.12.2021

Analyse PFAS forbindelser boring 4 den 28.12.2021

Analyse fra boring 2 den 28.08.2020 pdf

Analyse fra boring 3 den 28.08.2020 pdf

Analyse fra boring 1 den 11.09.2019 pdf

Analyse fra boring 4 den 11.09.2019 pdf

Pesticid analyse fra boring 1 den 11.09.2019 pdf (lovkrav)

Pesticid analyse fra boring 2 den 11.09.2019 pdf (lovkrav)

Pesticid analyse fra boring 3 den 11.09.2019 pdf (lovkrav)

Pesticid analyse fra boring 4 den 11.09.2019 pdf (lovkrav)

Analyse fra boring 2 den 08.09.2015

Analyse fra boring 4 den 08.09.2015