Årsaflæsning foretages hvert år pr. 30. september. Aflæsningstallene bruges til at registrere forbruget de sidste 12 mdr. Vores regnskabskontor laver en opgørelse og sætter nyt a-conto forbrug som det registrerede forbrug. 

Fjernaflæste målere.

Efter opsætning af fjernaflæste målere foretages aflæsningen automatisk. 
Vandværket har valgt en "billig" løsning hvor vi skal køre rundt i området for at foretage aflæsningen, og der bliver derfor kun månedlig aflæsning. 

Se brugervejledning på fjernaflæste målere her.