Hvert år pr. 30. september skal der indberettes måleraflæsning. Indberetningen skal være Vandværkernes EDB i hænde senest den 02. oktober. Ved overskridelse af fristen opkræves gebyr for manglende aflæsning. Det er forbrugerens ansvar at sørge for indberetningen - også selv om der ikke er modtaget noget aflæsningskort.

Indberetning kan ske via internettet - www.tastselv-vand.dk

eller via telefon 7539 1741

Husk at have forbrugernummer og personlig kode klar ved indberetningen (står på det tilsendte måleraflæsningskort).

Indberetningen kan også sendes med post til:
Vandværkernes EDB
Højmarksvej 26
6670 Holsted

Fjernaflæste elektroniske vandmålere:
Efter opsætning af fjernaflæste målere foretages aflæsningen automatisk. 
Vandværket har valgt en "billig" løsning hvor vi skal køre rundt i området for at foretage aflæsningen, og der bliver derfor hverken daglig eller månedlig aflæsning. Det er ikke muligt selv at logge på systemet for at se aflæsningstallene.

Se brugervejledning på fjernaflæste målere her.