Hvert år pr. 30. september skal der indberettes måleraflæsning. Indberetningen skal være Vandværkernes EDB i hænde senest den 02. oktober. Ved overskridelse af fristen opkræves gebyr for manglende aflæsning. Det er forbrugerens ansvar at sørge for indberetningen - også selv om der ikke er modtaget noget aflæsningskort.

Indberetning kan ske via internettet - www.tastselv-vand.dk

eller via telefon 7539 1741

Husk at have forbrugernummer og personlig kode klar ved indberetningen (står på det tilsendte måleraflæsningskort).

Indberetningen kan også sendes med post til:
Vandværkernes EDB
Højmarksvej 26
6670 Holsted