Vi er i gang med udskiftning af en forsyningsledning i Taulov Bygade / Østergade.
Der vil være lukket for vandet mandag den 22. november fra ca. kl. 08.30 og det meste af dagen.
Det vil berøre dele af Østergade, Taulov Bygade, Rytterskolevej og Taulov Bystræde.


Vi forventer dog at der i løbet af et par timer igen vil være vand i store dele af området, således at det kun vil være Taulov Bygade 1, 3, 5 og 6 samt Østergade 6, 8 og 10 der er uden vand hele dagen..

Vi håber at arbejdet med retablering af asfalt og flisebelægning bliver afsluttet hurtigt.

Vi beklager de gener arbejdet medfører.

Velkommen til Taulov Vandværk

Taulov Vandværk blev stiftet den 20. februar 1934. Vandværket er et privat og forbrugerejet selskab med begrænset ansvar. 

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 700 forbrugere, og udpumper ca. 100.000 m³ årligt.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårdsvej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej undtaget Humlehaven.

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift. 

 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. F.eks. kan et toilet der løber "sluge" rigtig meget vand.

Læs mere om spareråd under "Priser/Vandspild"


 

Driftsstatus og nyheder

Af praktiske hensyn er betalingsfristerne rykket 1 måned frem, således at næste opkrævning er forfalden til betaling den 1. november 2021. Betalingsfristerne er nu 1. maj og 1. november.

Indtil videre foretager vi måleraflæsning i begyndelsen af hver måned, for at få størst mulig udnyttelse af de nye funktioner i målerne. Der er næsten i hver eneste måned hvor vi kan konstatere utætheder - f.eks. et toilet der løber. Vi har også fundet nogle utætte jordledninger ved hjælp af lyttefunktionen i vandmålerne. Vi forventer os meget af de nye målere.

Antal besøgende
Besøgende: 21153